2a trobada del Comitè d’Experts

2a trobada del Comitè d’Experts

2 desembre 2016

El passat 22 de novembre va tenir lloc la segona reunió del Comitè d’Experts del LIFE Montserrat. El moment en què es troba actualment el projecte, en ple procés d’implementació i posada en marxa de les explotacions ramaderes, feia molt oportuna aquesta trobada per tal que l’equip tècnic pogués validar amb els experts les línies d’actuació que s’estan seguint i plantejar els principals dubtes que sorgeixen en l’avanç de les accions planificades.

Els principals temes que es van abordar durant la trobada van ser:

  • Terminis i condicions en què caldria iniciar la pastura en les àrees afectades per l’incendi de 2015
  • Criteris de priorització en la recuperació d’espais oberts
  • Elaboració i implementació dels plans de pastura
  • Present i futur de l’Associació de Ramaders de Montserrat

També es va parlar de la viabilitat econòmica de les explotacions i de les estratègies i mesures que poden contribuir-hi a mig i llarg termini, si bé aquests temes es va acordar tractar-los amb més deteniment en una propera sessió de treball, prevista per a l’any vinent.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!