Acords de cessió de bestiar als ramaders vinculats al projecte

Acords de cessió de bestiar als ramaders vinculats al projecte

23 novembre 2016

El LIFE Montserrat inclou, entre les seves accions, l’adquisició de bestiar, que posa a disposició de les explotacions ramaderes vinculades al projecte per garantir la pastura efectiva de les àrees delimitades com a estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals.

La recent arribada de bestiar del LIFE Montserrat a algunes explotacions de la zona d’El Bruc feia necessària la formalització dels respectius acords de cessió dels animals. Per això, el passat dia 18, els ramaders implicats es van reunir a l’Ajuntament d’El Bruc amb el Director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya-La Pedrera, l’entitat que, d’entre els socis del projecte, s’encarrega de l’adquisició del bestiar.

La cessió dels animals es fa per a un període de 5 anys, transcorreguts els quals passen a ser propietat de les explotacions ramaderes. A canvi de la cessió, el projecte exigeix dues contrapartides als ramaders: 1) el compromís d’ampliació del ramat amb com a mínim el mateix número de caps que se li cedeixen, i 2) que el bestiar cedit treballi específicament les àrees estratègiques considerades prioritàries per als objectius del projecte.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!