Difusió del projecte a la comunitat educativa

Difusió del projecte a la comunitat educativa

25 gener 2017

Els objectius del LIFE Montserrat prenen sentit a mig i llarg termini i per tal d’assolir-los cal necessàriament el coneixement i la complicitat de la gent del territori. Per això, des del projecte, es considera d’especial rellevància l’acció de difusió a la comunitat educativa.

En aquest context, s’ha dissenyat una proposta ambiciosa de treball amb els centres educatius que va més enllà de la preparació i oferiment d’uns materials didàctics. Partint del convenciment que els continguts del projecte ofereixen un enorme potencial educatiu, s’han programat uns seminaris de treball amb els mestres per seleccionar i adaptar aquests continguts a les particularitats de cada centre i dels seus alumnes.

El resultat han de ser unes activitats didàctiques conegudes i interioritzades pel personal docent que les haurà d’implementar i ajustades als interessos i possibilitats de les escoles i els alumnes a qui van dirigides. D’aquesta manera, l’eficàcia en la difusió dels continguts del projecte serà molt més elevada.
Per posar en marxa tot aquest procés, que culminarà amb l’aplicació de les activitats durant el curs escolar vinent, s’han realitzat diverses presentacions de la proposta educativa, a les quals han estat convidats tots els centres de primària i secundària dels municipis dins l’àmbit del projecte.

La resposta des dels centres ha estat en general bona, amb un elevat interès inicial per la proposta i una valoració majoritàriament molt positiva després de les presentacions.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!