Inici de les accions de seguiment

Inici de les accions de seguiment

9 juny 2015

Tots els projectes LIFE compten amb un conjunt d’accions de seguiment que garanteixen un bon control del desenvolupament del propi projecte. El seguiment s’estructura en un seguit d’indicadors a mesurar en diferents moments de l’evolució del projecte que permeten validar la seva correcta implantació. En el cas del LIFE Montserrat, s’ha previst el monitoratge de:

  • L’eficiència i compliment del Pla de gestió pastoral
  • Les accions de gestió forestal
  • Les accions de conservació i afavoriment de la biodiversitat

Per això, s’han dissenyat protocols de mostreig i valoració per a una bateria de 24 indicadors que s’hauran de seguir al llarg del projecte. La utilitat dels indicadors i la comparabilitat dels resultats del seguiment depenen, entre molts altres factors, d’una adequada caracterització de la situació inicial, i en molts casos això és el que s’està duent a terme durant aquesta primavera. Així, s’estan aprofitant aquestes setmanes per fer treball de camp i obtenir dades relatives a indicadors basats en la flora i la vegetació, les poblacions de papallones lligades a hàbitats herbacis, les poblacions d’espècies d’elevat interès per a la conservació o la condició corporal del bestiar.
Els treballs de seguiment seran una tasca contínua que s’allargarà durant tot el període d’execució del projecte.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!