La gestió forestal, un repte de país

La gestió forestal, un repte de país

1 Abril 2015

El passat 31 de març la Televisió de Catalunya va dedicar l’horari de prime time del seu primer canal (TV3) a un programa sobre l’estat dels boscos a Catalunya, remarcant la desatenció que se’ls ha dispensat en les darreres dècades. No és anecdòtic. La manca de gestió generalitzada de l’espai forestal, per raons bàsicament socioeconòmiques, comporta riscos severs derivats de l’acumulació de combustible i de la baixa qualitat de les masses forestals, i ha convertit els boscos catalans en veritables polvorins.

Els experts tenen clar el diagnòstic: sense gestió forestal estem abocats a patir grans incendis forestals descontrolats com els que tenen lloc de forma recurrent a les grans extensions d’Austràlia o l’Amèrica del Nord, i recentment també en països de l’àrea mediterrània com Grècia o Portugal. Així les coses -apunten els mateixos experts- és absurd invertir en potents mitjans de control i extinció d’incendis sense un plantejament previ basat en l’actuació preventiva, que passa inexorablement per la posada en gestió dels boscos i la millora del seu estat.

Les dades indiquen que actualment la meitat del territori català està cobert per boscos, dels quals poc més del 10% rep una gestió adequada. La resta o bé té una gestió insuficient o està directament abandonat. Per matisar la contundència d’aquestes dades, una pinzellada d’optimisme: d’un temps ençà hi ha en marxa noves iniciatives d’incidència positiva per als boscos. Un exemple és el foment de la gestió forestal dut a terme des de l’any 2000 a la província de Barcelona a través de l’agrupació de propietaris forestals en associacions i la participació del món local, els ajuntaments. En aquesta línia, la Diputació de Barcelona ha invertit més de 19 M d’€ en restauració de zones cremades i gestió forestal per a la prevenció d’incendis, amb un total de 26.000 hectàrees treballades.

En aquest context, projectes com el LIFE Montserrat que tenen per objectiu incrementar la gestió forestal i posar en valor activitats tradicionals d’aprofitament dels espais forestals, com la ramaderia extensiva a la muntanya mediterrània, prenen especial rellevància. L’èxit d’aquest tipus de projectes, amb resultats positius tant en la prevenció del risc d’incendis com en la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament socioeconòmic local, poden actuar de punta de llança per afavorir un canvi significatiu de la societat envers els boscos i l’atenció que requereixen.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!