Sessió informativa a Montserrat Parc (El Bruc)

Sessió informativa a Montserrat Parc (El Bruc)

24 octubre 2016

Montserrat Parc és una urbanització ubicada al bell mig d’una de les àrees estratègiques delimitades pels bombers per a la prevenció de grans incendis forestals dins l’àmbit del LIFE Montserrat. Per això, al voltant de la urbanització s’hi concentren nombroses actuacions vinculades al projecte.

L’imminent desplegament de bestiar a la zona, que pasturarà l’entorn per mantenir àrees amb baixa càrrega de combustible com a mesura per reduir el risc d’incendi, feia aconsellable una trobada amb els veïns per tal d’informar-los de les accions del projecte i donar resposta als dubtes i a les qüestions que es poguessin plantejar.

Amb aquesta finalitat, el Projecte LIFE Montserrat, l’Ajuntament d’El Bruc i l’Associació de Veïns de Montserrat Parc van organitzar conjuntament una sessió informativa que va tenir lloc el passat 22 d’octubre al Casal de Montserrat Parc. La sessió va comptar amb la presència de l’alcalde d’El Bruc, l’equip tècnic del LIFE Montserrat i els ramaders responsables dels ramats que han de pasturar més a prop de la urbanització.

La resposta dels veïns va ser molt positiva, conscients que la presència del bestiar anirà en favor de la seguretat de la urbanització i que les persones que viuen en aquesta i en d’altres urbanitzacions similars es troben entre els principals beneficiaris de les mesures que impulsa el projecte. En aquest sentit, van mostrar absoluta comprensió davant els petits inconvenients que es puguin derivar de la proximitat dels ramats i van valorar el fet de tenir rucs i cabres a prop de casa com un atractiu més de l’entorn.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!