Un projecte a favor de la diversitat biològica
  • Evolució
  • Març

  • Un projecte a favor de la diversitat biològica

    13 Març 2015

    Les principals accions del projecte, centrades en vora 5.000 ha considerades estratègiques per a la prevenció de grans incendis forestals, tindran com a resultat més significatiu un canvi en el paisatge. Les actuals extensions de bosc i matollar, dominades pel pi blanc i amb característiques homogènies i per tant poc diverses, es transformaran en un […]

    Llegir-ne més