Accions

Per tal d’assolir els objectius, el projecte portarà a la pràctica, avaluarà i farà difusió d’un Pla de gestió integrada de silvopastura a la Muntanya de Montserrat i voltants.

Aquest instrument integrarà la gestió de la pastura i la restauració forestal com a eines per fomentar la multifuncionalitat i els serveis dels ecosistemes.

 • A. Accions preparatòries

  A.1. Increment del nombre de membres de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat (APFEM)

  A.2 Creació de l’Associació de Ramaders Entorns de Montserrat

  A.3 Inventari forestal de l’àrea prioritària de pastura

  A.4 Determinació de models i règims de pastura


 • C. Accions de conservació

  C.1 Recuperació d’hàbitats oberts (preparació per a la pastura i millora de la biodiversitat) (284ha)

  • C.1.1 Escapçada d’arbustos (140ha)
  • C.1.2 Cremes prescrites (144ha)
  • C.1.3 Recuperació de camps abandonats

  C.2 Estratificació forestal i preparació per a la pastura (3.753ha)

  • C.2.1 A les pinedes
  • C.2.2 A les rouredes i alzinars
  • C.2.3 Estellar arbres i branques resultants de les operacions d’aclarida

  C.3 Implementació del sistema de pastura (3.950ha)


 • D. Accions de seguiment

  D.1: Seguiment de l’eficiència i el grau d’acompliment del pla de gestió de pastura.

  D.2: Seguiment de les accions de conservació relacionades amb la gestió forestal.

  D.3: Seguiment de les accions de conservació relacionades amb la biodiversitat.

  D.4: Estudi de rendibilitat sobre la prevenció/extinció d’incendis.

  D.5: Estudi sobre l’impacte socio-econòmic del projecte.


 • E. Accions de difusió i comunicació

  E.1: Pàgina web i identitat gràfica del projecte

  E.2: Panells interpretatius

  E.3: Informe Layman

  E.4. Campanya de difusió local

  E.5. Seminari tècnic i conferència final

  E.6 Material promocional

  E.7 Mitjans de comunicació


 • F. Accions de gestió i control de l’evolució

  F.1 Gestió del projecte per part de la Diputació de Barcelona

  F.2 Treball en xarxa

  F.3 Auditoria

  F.4 Pla de comunicació post-LIFE

Evolució

Vegeu tota l'evolució