Àmbit

El projecte LIFE Montserrat es duu a terme a Catalunya (Espanya), concretament a l’entorn de la Muntanya de Montserrat (província de Barcelona).

La zona inclosa al projecte, on predomina bàsicament el bosc (64%), ocupa una extensió de 32.000 ha i inclou la totalitat del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Una part significativa de l’àmbit del projecte forma part de la Xarxa Natura 2000.

Evolució

Vegeu tota l'evolució