Objectius

Conservació de la biodiversitat i prevenció d’incendis forestals mitjançant una eina innovadora: la gestió silvo-pastoral integrada.

El projecte LIFE Montserrat es localitza a l’àrea de la Muntanya de Montserrat i el seu entorn (província de Barcelona). La zona inclosa al projecte, on predomina bàsicament el bosc (64%), ocupa una àrea de poc més de 32.000 ha.

Montserrat és una muntanya emblemàtica a Catalunya per diverses raons:

 • Gran riquesa natural, una part significativa de la zona del projecte està inclosa a la Xarxa Natura 2000.
 • La muntanya acull un important centre de pelegrinatge religiós, espiritual i cultural, l’Abadia de Montserrat, un lloc molt popular tant per a la població local com per als turistes.
 • Es tracta d’un paisatge singular i únic.

L’àrea inclosa al projecte té un risc d’incendi significatiu degut a l’acumulació de càrrega de biomassa combustible, al canvi climàtic i a la desaparició de conreus i d’altres usos forestals tradicionals i ha patit grans incendis forestals en els darrers anys.

Els objectius principals del projecte LIFE Montserrat són:

 • 01

  El desenvolupament d’un conjunt de mesures de gestió dels ecosistemes per incrementar la resiliència i l’estabilitat dels boscos davant dels incendis i millorar la prevenció de grans incendis a la Muntanya de Montserrat i voltants, creant i/o mantenint zones estratègiques que previnguin la propagació, facilitin l’extinció i disminueixin la intensitat i l’extensió dels grans incendis i el seu risc. Una eina innovadora serà la posada en marxa d’un Pla de gestió integrat de silvo-pastura.

 • 02

  La contribució a la conservació i a la millora de la biodiversitat a l’àrea de Montserrat, amb hàbitats i espècies de gran valor per a la conservació incloses a les Directives d’Aus i d’Hàbitats. En particular, el projecte cerca la contribució a la conservació de 20 espècies d’interès per a la conservació, com ara l’àguila cuabarrada, que viuen a l’àrea del projecte, a través del manteniment i restauració d’alguns hàbitats prioritaris, i la millora de l’hàbitat de més de 140 espècies protegides per la legislació regional, nacional o internacional a través de la recuperació d’hàbitats oberts.

 • 03

  La conservació de la biodiversitat augmentant la connectivitat a través de la creació d’un mosaic de matollars, prats naturals i boscos que enllaçarà dos espais Natura 2000 (Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac).

Evolució

Vegeu tota l'evolució