Resultats

Les accions del projecte han d’introduir modificacions en el paisatge mitjançant la transformació d’extensions homogènies de bosc i matollar en mosaics on abundin les zones obertes. Nous paisatges menys vulnerables als incendis forestals i on la diversitat d’ambients afavorirà espècies significatives, com l’àguila cuabarrada, i hàbitats d’interès prioritari.

Els principals resultats esperats del projecte LIFE Montserrat són:

 • 01

  L’increment de la resiliència i l’estabilitat del bosc davant de grans incendis forestals a través d’un conjunt de mesures de gestió dels ecosistemes:

  Promoció de la resiliència i l’estabilitat dels boscos (estructuració, regeneració, espècies forestals amenaçades, boscos protegits, mosaic paisatgístic). L’hàbitat predominant són les pinedes mediterrànies. (Accions C2, C3)

  Reducció del volum de biomassa en àrees estratègiques a través de la pastura: disminució del 80% de la càrrega de foc en prop de 4.000 ha.

  Minimització del risc d’incendis forestals i manteniment d’un paisatge de mosaic.

  Reducció dels costos de l’extinció d’incendis.

  Reducció de la recurrència de grans incendis des d’un període de 70-100 anys a 250-500 anys.

  Increment del coneixement i la implicació de les parts interessades. Més de 80 convenis de custòdia del territori i 220 permisos de pastura signats i 10 ramaders associats. (Accions A1, A2)

  Foment entre els propietaris forestals de la protecció i millora de la biodiversitat forestal. (Acció A1)

  Sostenibilitat econòmica a llarg termini dels espais de la Xarxa Natura 2000.

 • 02

  La contribució a la conservació i millora de la biodiversitat a la zona de Montserrat

  Recuperació d’hàbitats oberts de prats mediterranis secs (hàbitat 6220*) i de jonqueres i herbassars humits (hàbitat 6420) entre d’altres. (Accions C2, C3)

  Recuperació i/o manteniment de 246 ha d’hàbitats agrícoles abandonats (126 ha de plantacions d’oliveres i 120 ha de camps de cultiu abandonats, que podrien pasturar-se de manera immediata). (Acció C3)

  Increment del nivell de supervivència i èxit reproductiu de l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata). (Accions C1, C3)

  Increment del nombre d’altres espècies d’interès per a la conservació com ara l’aufrany (Neophron percnopterus), el còlit negre (Oenanthe leucura), diverses espècies de ratpenats, i espècies presa com la perdiu roja (Alectoris rufa) o el conill (Oryctolagus cuniculus). (Accions C1, C3)

 • 03

  La creació d’un mosaic de matollars, prats naturals i boscos que milloraran la connectivitat entre espais Natura 2000

  Conservació i millora de la qualitat del paisatge.

  Preservació i millora de la funcionalitat dels ecosistemes com a connectors (disminució de la fragmentació, millora de la permeabilitat i la migració).

  Increment de la superfície i millora de l’estat dels ecosistemes de mosaic.

Evolució

Vegeu tota l'evolució