Imatge gràfica del projecte

Imatge gràfica del projecte

14 Novembre 2014

En l’àmbit de les accions de comunicació i difusió del LIFE Montserrat, una de les primeres fites programades és el disseny de la imatge gràfica. El logo seleccionat simbolitza una fulla de trèvol composta de 4 folíols, en representació dels elements fonamentals que caracteritzen el projecte:

  • els incendis forestals, la prevenció dels quals és un dels objectius bàsics a assolir
  • la biodiversitat, que es veurà afavorida per l’execució de les accions
  • Montserrat i el seu entorn, que és l’àmbit territorial en el qual es desenvolupa el projecte
  • la silvopastura, com a principal eina de consecució dels resultats esperats

La imatge gràfica es completa amb el títol del projecte: “LIFE Montserrat”, i amb el codi d’identificació assignat pel Programa LIFE de la Comissió Europea. El resultat és un logotip visualment molt atractiu i amb una gran potència comunicativa i sintetitzadora dels conceptes essencials en els que es basa el projecte.

En compliment del calendari previst, la imatge gràfica està en ús des de l’octubre de 2014 i actua de marca identificadora en tots els suports, elements i materials relatius al projecte.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!