Plans de pastura per a les explotacions ramaderes
  • Evolució
  • Juny

  • Plans de pastura per a les explotacions ramaderes

    11 Juny 2018

    Una de les línies de treball ara mateix més actives per part del LIFE Montserrat és l’elaboració dels plans de pastura per a les diferents explotacions ramaderes vinculades al projecte. Aquests plans consisteixen en l’estudi i delimitació de les zones utilitzables pel bestiar dins de cada unitat de gestió ramadera i del maneig més adequat […]

    Llegir-ne més