L’impuls del projecte LIFE permet quadruplicar el nombre d’hectàrees amb gestió forestal a l’àrea de Montserrat
  • Evolució
  • Abril