L’impuls del projecte LIFE permet quadruplicar el nombre d’hectàrees amb gestió forestal a l’àrea de Montserrat

L’impuls del projecte LIFE permet quadruplicar el nombre d’hectàrees amb gestió forestal a l’àrea de Montserrat

7 Abril 2015

L’Associació de Propietaris Entorns de Montserrat (APFEM), que agrupa els propietaris forestals de la zona i que participa com a soci beneficiari del projecte LIFE Montserrat, va celebrar la seva assemblea anual el passat dia 26 de març a Marganell. Un dels punts de l’ordre del dia va consistir en la presentació dels objectius i les accions del projecte LIFE, en atenció als nous socis incorporats recentment a l’Associació i per tant amb menys coneixement del projecte. L’exposició va anar a càrrec de Leire Miñambres, responsable tècnica del LIFE Montserrat a la Diputació de Barcelona, el soci coordinador del projecte, i de Miquel Rafa, director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya-La Pedrera, un altre dels socis beneficiaris.

El resultat més significatiu de la reunió va ser l’aprovació del pressupost i les actuacions de l’Associació per al 2015, que incorporen el conjunt d’accions previstes al projecte LIFE per enguany. Gràcies a l’empenta tècnica i econòmica del projecte, les actuacions de gestió i millora forestal s’ampliaran fins a les 400 hectàrees, una superfície que multiplica per quatre l’àmbit d’actuació de l’any anterior. Aquestes accions, situades majoritàriament en àrees considerades estratègiques per a la prevenció i control del risc de grans incendis forestals, revertiran en una millor estructura del bosc i en una major resiliència davant dels incendis.

L’efecte de l’impuls generat per la bona marxa del projecte el notaran també les empreses locals dedicades a la gestió forestal, que gaudiran d’un notable increment en la demanda de serveis. Així, els beneficis del projecte LIFE Montserrat s’estenen més enllà dels propietaris forestals, afavorits per les millores a les seves finques, i del conjunt de la societat, beneficiari directe de les accions de conservació del patrimoni natural i de prevenció d’incendis, per arribar també a les empreses locals i ampliar d’aquesta manera el seu grau d’incidència en el teixit socioeconòmic del territori.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!