Un projecte a favor de la diversitat biològica

Un projecte a favor de la diversitat biològica

13 Març 2015

Les principals accions del projecte, centrades en vora 5.000 ha considerades estratègiques per a la prevenció de grans incendis forestals, tindran com a resultat més significatiu un canvi en el paisatge. Les actuals extensions de bosc i matollar, dominades pel pi blanc i amb característiques homogènies i per tant poc diverses, es transformaran en un paisatge en mosaic amb un desenvolupament significatiu dels espais oberts. Aquesta transformació donarà lloc a una major diversitat d’hàbitats i n’afavorirà especialment alguns, com els prats secs mediterranis (llistonars, prats de teròfits), considerats d’interès prioritari per a la conservació. Les espècies que depenen directament dels hàbitats d’espais oberts, com el còlit negre (Oenanthe leucura), es veuran immediatament afavorides i podran recuperar zones d’on havien estat excloses per l’avanç del bosc i el matollar. És el cas també de diverses espècies presa, com la perdiu roja o el conill, la proliferació de les quals permetrà a la vegada el retorn o l’arribada de les espècies que se n’alimenten, alguna de tant significativa en termes de conservació com l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata).

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!