L’Escola de Pastors de Catalunya s’implica activament en el projecte LIFE Montserrat

L’Escola de Pastors de Catalunya s’implica activament en el projecte LIFE Montserrat

8 Octubre 2015

El LIFE Montserrat ha arribat a un acord de col·laboració amb l’Escola de Pastors de Catalunya per a la seva participació en els processos de selecció, formació i acompanyament dels ramaders que han de formar part del projecte.

La viabilitat econòmica de les explotacions ramaderes i la seva sostenibilitat més enllà dels anys de vigència del LIFE Montserrat s’han identificat com a factors crítics per a la consecució dels objectius globals del projecte. Des d’aquesta perspectiva, es considera necessari recolzar a fons els ramaders en el seu procés d’adaptació al nou model d’explotació que hauran de gestionar, especialment en el cas de persones amb poca experiència en el sector o amb un grau de professionalització actualment baix.

L’acord assolit permetrà aprofitar l’experiència i el coneixement acumulats per l’Escola de Pastors en les tasques de consolidació d’explotacions ramaderes viables, i posar-los al servei del projecte. Els ramaders implicats es beneficiaran, així, de l’assessorament continuat de personal expert per tal de garantir una base sòlida i professional al capdavant de les noves explotacions.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!