Manteniment de franges de protecció d’urbanitzacions amb ramats

Manteniment de franges de protecció d’urbanitzacions amb ramats

14 Novembre 2016

L’obertura i manteniment de franges perimetrals de protecció del risc d’incendi a les urbanitzacions és una mesura d’obligat compliment a la qual han de fer front els propietaris de les parcel·les i, subsidiàriament, els ajuntaments.

El manteniment d’aquestes franges es pot fer amb mitjans mecànics però també mitjançant l’acció dels ramats. Quan aquests ramats ja es troben en el territori i no s’han de desplaçar expressament des d’altres indrets més o menys llunyans, els costos es redueixen molt i el manteniment amb ramats passa a ser una opció molt competitiva des del punt de vista econòmic.

En el cas de les explotacions ramaderes vinculades al LIFE Montserrat, el manteniment de franges d’urbanització és una oportunitat d’accés a uns ingressos que poden ser importants per a la seva viabilitat econòmica.

Per donar resposta a la necessitat dels municipis de mantenir les franges de les urbanitzacions i a la necessitat dels pastors i ramaders de trobar una compensació econòmica per seu treball de prevenció d’incendis, des del LIFE Montserrat es va organitzar una jornada de treball el passat 10 de novembre a Esparreguera.
En una primera part es va parlar del marc legal que regula l’obertura i manteniment de les franges i de les eines que els ajuntaments tenen al seu abast per fer front als requeriments en aquesta matèria. La presentació, adreçada als tècnics municipals dins l’àmbit del LIFE Montserrat, va anar a càrrec de Sílvia Escolano, tècnica de la Unitat de Prevenció d’Incendis en Urbanitzacions de la Diputació de Barcelona.

En la segona part de la sessió, ja amb presència dels ramaders vinculats al projecte, es van organitzar taules de treball diferenciades per zones geogràfiques. En cada taula, els tècnics municipals i els ramaders d’una determinada zona analitzaven les possibilitats tècniques, logístiques i econòmiques d’arribar a acords per al manteniment de les franges.

L’experiència va ser molt positiva i molt ben valorada per totes les parts. En moltes de les taules es van assolir pre-acords que fan pensar en una fructífera col·laboració futura entre ramaders i ajuntaments en aquest camp.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!