Seguiments de biodiversitat a partir dels insectes

Seguiments de biodiversitat a partir dels insectes

10 Juliol 2018

La presència o absència d’insectes, i la seva abundància i diversitat, són bons indicadors de les característiques dels ecosistemes forestals i de l’estat en què es troben. Per això els seguiments de biodiversitat del LIFE Montserrat tenen en compte la diversitat d’insectes, principalment a través de les comunitats d’escarabats i papallones.

Hi ha moltes maneres de recollir mostres d’insectes per mesurar-ne la diversitat. Una de les línies de treball del LIFE Montserrat és la captura directa mitjançant mètodes senzills i de gestió fàcil, idonis per a l’obtenció de resultats a curt termini. En concret utilitzem tres mètodes diferents:

• Plats trampa. Són plats de color groc per capturar aquells insectes que se senten atrets pels colors de les flors. Els plats s’omplen d’aigua amb sabó per a poder retenir els insectes atrets i evitar que s’escapin.

• Trampes de caiguda o “pitfalls”. Són gots que s’enterren de manera que el límit superior del got queda anivellat amb el terra i fa la funció de recipient de captura dels insectes que hi cauen.

• Trampes d’intercepció de vol. Es tracta d’una xarxa que intercepta els insectes voladors i, gràcies a un embut, queden retinguts dins d’un envàs.

En tots els casos es tracta d’eines molt eficients que permeten uns resultats fiables i immediats.

Aquests instruments de captura es disposen en diferents hàbitats dins l’àmbit del projecte: espais cremats i no cremats, boscos densos i oberts, amb gestió activa (mitjançant treballs forestals o pastura del bestiar) i sense. D’aquesta manera podem determinar les condicions més favorables per a una major riquesa i abundància d’insectes.

Com a conclusió prèvia, i en base als resultats aconseguits fins al moment, els treballs forestals efectuats incrementen la biodiversitat.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!