Valoració del projecte educatiu del LIFE Montserrat

Valoració del projecte educatiu del LIFE Montserrat

9 Maig 2018

Som ja a les acaballes del curs escolar 2017-2018, durant el qual diversos centres educatius dins l’àmbit del LIFE Montserrat han treballat els continguts del projecte tant a l’aula com en sortides de camp, seguint la proposta didàctica elaborada des del LIFE Montserrat.

El treball interactiu amb les escoles i instituts locals ha donat els fruits esperats i els resultats han estat un èxit: més de 1200 alumnes de primària i secundària han conegut de primera mà l’activitat i els objectius del LIFE Montserrat durant aquest curs, i un ampli grup de mestres han integrat els continguts del projecte com una eina interessant, valuosa i efectiva per treballar, des de diversos punts de vista, moltes de les disciplines curriculars que conformen els plans d’estudi.

Per tal de fer una avaluació conjunta de la implementació de la proposta educativa del LIFE Montserrat, el passat 7 de maig es va fer una trobada a l’Escola El Puig d’Esparreguera on mestres i alumnes implicats van explicar la seva experiència, van posar en comú els materials elaborats i van compartir idees, valoracions i propostes de futur.

Les conclusions són clares: la comunitat educativa local ha rebut amb entusiasme la possibilitat de conèixer i implicar-se en un projecte de gestió del territori on viuen. Valoren del LIFE Montserrat sobretot la possibilitat que els ofereix de connectar els continguts curriculars que treballen a classe amb una realitat pràctica i tangible que està passant a tocar de casa seva, i l’empoderament que representa per als alumnes el fet de participar activament en un projecte de gestió i millora del seu entorn més proper.

La demanda generalitzada dels centres educatius implicats és de que es doni continuïtat a aquest projecte educatiu més enllà de la finalització del LIFE Montserrat. Caldrà treballar per trobar les fórmules i els recursos que ho facin possible.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!