S’ha creat l’Associació de Ramaders de Montserrat

S’ha creat l’Associació de Ramaders de Montserrat

29 Gener 2016

L’Associació de Ramaders, una de les peces clau en l’engranatge del projecte, és ja una realitat. La seva creació dóna llum verda a la signatura d’acords de pastura amb els propietaris forestals i, per tant, al desplegament dels ramats a les àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis. L’Associació permetrà als ramaders treballar amb unitat d’acció, objectius compartits i col·laboració mútua i facilitarà la relació de tot el col·lectiu amb la resta d’actors vinculats al projecte.

La nova Associació, juntament amb l’Associació de Propietaris Forestals, són els pilars sobre els quals s’articula la gestió del territori en el marc de les accions impulsades pel LIFE Montserrat. El conjunt d’acords i la dinàmica de relació entre ambdues associacions és un repte fonamental per al projecte, atès que del seu bon funcionament en dependrà en bona mesura l’assoliment dels objectius a mig i llarg termini, més enllà de l’horitzó temporal dels ajuts del Programa LIFE.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!